OSIGURAVAMO kvalitet!


Blog

E3 zatvarač – nova generacija Hawle zatvarača

  • 30 Decembra, 2021

Novi Hawle E3 zatvarač mijenja E2! Još poboljšanji dizajn sa sljedećim tehnološkim
unaprijeđenjima:
– Klin i matica klina u potpunosti su vulkanizirani
– Nosač dvostrukog bajonetnog O-prstena
– Duplex vreteno od nehrđajućeg čelika
– Proširena i poboljšana rubna zaštita

The new Hawle E3 is substituting the E2! An even more enhanced design with the following
tecnological updates:
– Wedge and wedge nut fully vulcanized
– Double bayonet O-ring carrier
– Duplex stainless steel spindle
– Extended and improved edge protection